วิดีโอรับชมปาฐกถาเกียรติยศย้อนหลัง

ปาฐกถารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

Play Video

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2565 part 1

Play Video

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2565 part 2

Play Video

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2565 part 3

Play Video

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2566

ปาฐกถาเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดล

Play Video

ปาฐกถาเนื่องในวันมหิดล ปี 2566

Play Video

ปาฐกถาเนื่องในวันมหิดล ปี 2565

Play Video

ปาฐกถาเนื่องในวันมหิดล ปี 2563

ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร

Play Video

ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ปี 2566

Play Video

ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ปี 2565

Play Video

ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ปี 2563

Play Video

ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ปี 2564

ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ

Play Video

ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ ปี 2565

Play Video

ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ ปี 2562 - 2563

Scroll to Top