การขอรับทุนสนับสนุนผลิตตำราหรือหนังสือจากสำนักพิมพ์ศิริราช

ส่งแบบฟอร์มและเอกสารผ่าน E-doc

  • เลือก เรียน รองคณบดีงานวิชาการ
  • เลือก หมวด สนับสนุนทรัพยากร
  • เลือก หมวดย่อย DAC-การขอรับสนับสนุนผลิตตำราหรือหนังสือจากสำนักพิมพ์ศิริราช

ข้อสำคัญ !! หลักสูตร SHEE Online เรื่องการอบรมเรื่องลิขสิทธิ์ และจรรยาบรรณทางวิชาการ

Scroll to Top