งานวิชาการ (1200 × 600 px) (1)
BG (1200 x 600 px)

แนะนำงานวิชาการ

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาศิส อุนนะนันทน์

คุยสบายๆ กับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

lot 2 แสดงความยินดี
9
แสดงความยินดี (1)
2
3
4
8
ศาสตราจารย์
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

BG (1200 x 600 px)
งานวิชาการ พัฒนาพันธกิจด้านวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (3)

ขอตำแหน่งวิชาการ

ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

ทุนศึกษา ฝึกอบรม

สำหรับอาจารย์แพทย์ที่ต้องการไป
ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

ทุนนำเสนอ

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย
วิทยากรในระดับนานาชาติ

ลาเพิ่มพูนความรู้

การลาเพิ่มพูนความรู้เพื่อแต่งตำรา หนังสือหรือการทำวิจัย

Siriraj Conference

เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนงานประชุม
และ รับชมวิดีโอย้อนหลัง

ปาฐกถาย้อนหลัง

ปาฐกถาเกียรติยศภายใน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การเปิด ปิดและจัดสรรโครงการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
การขออนุมัติการจัดประชุมวิชาการ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดประชุม และอบรมต่าง ๆ

สั่งซื้อหนังสือ

ทั้งแบบรูปเล่ม และ e-book
ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน

รางวัลผลงานทางวิชาการ

Hall of fame และ
การส่งผลงานเข้าประกวดต่าง ๆ

การผลิตตำราหนังสือทางวิชาการ

ขั้นตอนและข้อควรรู้ในการผลิตตำรา
หนังสือทางวิชาการ

สถิติข้อมูลบริการวิชาการ และบริการอื่นๆ

ตัวชี้วัดและข้อมูลคุณภาพวิชาการ
(Intranet)
ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการและแนวปฎิบัติไปร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
Scroll to Top